11.03.2022
868
ORIENS_Volume 2_ ISSUE 3
ORIENS_Volume 2_ ISSUE 3
Статьи журнала
Rahmonov, S. D. U. (2022). DEVELOPMENT OF MONITORING SYSTEMS FOR REAL-TIME SERVICES AND ITS BENEFITS FOR BUSINESS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 20-25.
Автор: Rahmonov, Shohboz Davron Ugli
Ismatullayeva, N. M. K. (2022). SOCIAL ADVERTISING IN NEWSPAPER TEXTS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 26-29.
Автор: Ismatullayeva, Nigora Muhammadali Kizi
Oripova, N. V. K. (2022). THE PROBLEMS OF CREATING VIRTUAL RESOURCES FROM ENGLISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 30-34.
Автор: Oripova, Nargiza Vosikjon Kizi
Rakhmanberdiyeva, K. S. (2022). ANALYSIS OF INDEPENDENT LEARNING TECHNOLOGY IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING TO STUDENTS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 35-39.
Автор: Rakhmanberdiyeva, Karima Saydanovna
Rakhimova, R. E. (2022). EDUCATIONAL-METHODICAL APPROACHES IN CREATION OF IMITATION MODELS AND ITS NORMAL STRUCTURE. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 40-44.
Автор: Rakhimova, Rushana Eldarovna
Boltayeva, F. (2022). PUBLISHING AND PRINTING ACTIVITIES: CONCEPT AND PLACE IN THE NATIONAL ECONOMY. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 45-49.
Автор: Boltayeva, Farangis
Қурбонов, Б. (2022). “МАЖОЛИС УН-НАФОИС” ВА “ЛАТОЙИФНОМА” ТАЗКИРАЛАРИДА ЗУЛЛИСОНАЙНЛИК АНЪАНАСИ ИФОДАСИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 50-57.
Автор: Қурбонов, Бобур
Matkarimov, Q. Q., & Xoliqov, S. I. O. G. L. (2022). XORIJIY DAVLATLARDAGI OILAVIY MEDIATORLARGA QO ‘YILADIGAN TALABLAR VA ADVOKATNING MEDIATOR SIFATIDAGI OILAVIY NIZOLARNI HAL ETISH TAJRIBASI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and so
Автор: Matkarimov, Qudrat Qalandarovich; Xoliqov, Shohrux Ikromali O‘g‘li
Голубенко, А. Ю. (2022). ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ХОДЕ СОВРЕМЕННЫХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3
Автор: Голубенко, Алексей Юрьевич
Roziev, A. I. (2022). STATISTICAL ACCOUNTING OF SERVICES PROVIDED IN THE TERRITORIES AND STATISTICAL ASSESSMENT OF THEIR IMPACT ON THE INCOME OF THE POPULATION. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 80-86.
Автор: Roziev, Alisher Ibroimovich
Джалилова, Т. А., Комолова, Г. Ш. К., & Халилов, М. Д. У. (2022). О РАСПРОСТРАНЕНИИ СФЕРИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ В НЕЛИНЕЙНО-СЖИМАЕМОЙ И УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОЙ СРЕДАХ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 87-92.
Автор: Джалилова, Тургуной Абдужалиловна; Комолова, Гулхаё Шукирилло Кизи; Халилов, Муродилжон Дурбек Угли
Muxtorov, A. M. O. G. L., Turg‘Unbekov, A. M. O. G. L., & Maxmudov, A. A. (2022). AVTOMOBIL OLD OYNAKLARINI VAKUUMLASH JARAYONIDA VAKUUMLASH TEXNOLOGIYASINING AHAMIYATI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 93-
Автор: Muxtorov, Abdumajidxon Murodxon o‘g‘li; Turg‘unbekov, Axmadbek Maxmudjon o‘g‘li; Maxmudov, Abdulrasul Abdumajidovich
Kodirova, S. S. (2022). EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 103-108.
Автор: Kodirova, Shakhlo Salomovna
Акбарова, Д. (2022). НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОНЯТИИ «СТРУКТУРАЛИЗМ» И СТРУКТУРНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 109-114.
Автор: Акбарова, Дурдона
Абдукадирова, Д. Т., & Камалова, Н. Л. (2022). БОТУЛОТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 115-118.
Автор: Абдукадирова, Д.Т.; Камалова, Н.Л.
Eshev, S. S., G’Ayimnazarov, I. X., Rahimov, A. R., & Isakov, A. N. (2022). YER O’ZANLI KANALLARDAGI SUVNING NOBARQAROR HARAKATIDA OQIZIQLAR TASHILISHINING HISOBI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 119-126.
Автор: Eshev, Sobir Samatovich; G’ayimnazarov, Isroil Xoliqovich; Rahimov, A.R.; .Isakov A.N.,
Каримова, Ф. Д., Жураев, Н. Б., Атаханов, Ш. Э., Умаров, А. С., & Сейфуллаева, Г. А. (2022). СЛУЧАЙ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА БРАЙУОТЕРСА В РАННЕМ ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 127-135.
Автор: Каримова, Ф.Д., Жураев, Н.Б., Атаханов, Ш.Э., Умаров, А.С., Сейфуллаева, Г.А.
Jumayev, R. B. O. G. L. (2022). AHOLI TURMUSH DARAJASINI BARQARORLIGINI TAʼMINLASHDA MEHNATGA HAQ TO ‘LASH HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 136-141.
Автор: Jumayev, Rustambek Bahodir o‘g‘li
Baltayeva, G. I. (2022). BOLALAR ESTRADA MUSIQASI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 142-145.
Автор: Baltayeva, Gulbahor Igamovna
Hakimova, M. A. (2022). ADABIYOTSHUNOSLIKDA BADIIY ASAR TILI VA BADIIY NUTQ USLUBI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 146-152.
Автор: Hakimova, Muhabbat Alimovna
Abduolimova, M. N. Q. (2022). KOGNITIV METAFORA NAZARIYASI: YANGI YO ‘NALISHLAR. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 153-161.
Автор: Abduolimova, Maftuna Nurulloxon Qizi
Nazarova, N. G. (2022). INGLIZ VA O ‘ZBEK TILLARIDA REALIYALAR. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 162-169.
Автор: Nazarova, Nodira Gulomjonovna
Кулатова, F. Д. (2022). ДИАЛЕКТОЛОГИЯНИНГ АДАБИЙ ТИЛШУНОСЛИКДАГИ ЎРНИ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 170-174.
Автор: Кулатова, Fазиза Джинисбековна
Kushkarbekova, M. U. (2022). LEKSIKOLOGIYA TUSHUNCHASI VA UNDA SO ‘ZNING MOHIYATI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 175-180.
Автор: Kushkarbekova, Marjan Usenovna
Shukurov, N. N. (2022). GLOBALLASHUV DAVRIDA MA’NAVIY BARKAMOL VA VATANPARVAR SHAXSNI TARBIYALASHNING DOLZARB MASALALARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 181-186.
Автор: Shukurov, Nusratillo Narzullayevich
Xamrayeva, S. I. (2022). NAVOIY VILOYATIDA OLIY TA’LIMNING RIVOJLANISHIDAGI BA’ZI TAHLILIY JIHATLAR. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 187-194.
Автор: Xamrayeva, Saodat Islomovna
Quramboyev, A. M. (2022). YANGILANAYOTGAN OʻZBEKISTONDA MAʼNAVIYAT VA HUQUQIY DEMOKRATIK DAVLAT. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 195-201.
Автор: Quramboyev, Alisher Maxsudovich
Shirinova, F. I. (2022). XX ASRNING 80–YILLARIDA BUXORO VILOYATI IQTISODIYOTIDA YUZ BERGAN INQIROZIY HOLATNING IJIMOIY HAYOTGA TA’SIRI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 202-207.
Автор: Shirinova, Firuza Inoyatovna
Tillayev, D. S. N. M. O. (2022). TAMOM BO ‘LMAGAN VA ISHTIROKCHILIKDA SODIR ETILGAN JINOYATLAR UCHUN JAZO TAYINLASH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 208-213.
Автор: Tillayev, Do‘stmuhammad Ne’matjon O‘g‘li
Alimjanov, B. M. (2022). FUQAROLIK SUDLARIDA BUYRUQ TARTIBIDA ISH YURITISHNING AYRIM JIHATLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 214-219.
Автор: Alimjanov, Baxtiyor Muqumjanovich
Mullajonov, I. Y. (2022). SHARQ MA’RIFATIDA HARBIY QO ‘SHIN VA NAVKARNING IJTIMOIY VA AXLOQIY JIHATLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 220-226.
Автор: Mullajonov, Islomjon Yuldashevich
Choriyev, B. T. R. (2022). O ‘ZBEKISTONDA ELEKTRON TIJORATNING HUQUQIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 227-236.
Автор: Choriyev, Bahrom To‘rayevich
Mustafaqulov, B. A. O. G. L. (2022). MUALLIFLIK HUQUQINING SHAKLLANISHIDA HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYATNING AHAMIYATI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 237-246.
Автор: Mustafaqulov, Bekzod Alimnazar O‘g‘li
Panjiyev, U. B. F. O. G. (2022). MAJBURIYAT HUQUQINI TAMINLASHDA HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYAT. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 247-256.
Автор: Panjiyev, Ulug‘bek Fayzullo O‘g‘li
Qarajayeva, D. N. (2022). YURIST FAOLIYATIDA TASHABBUSKORLIK, KREATIVLIK VA MASALAGA IJODIY YONDACHUV. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 257-268.
Автор: Qarajayeva, Dilorom Namozovna
Maxmudov, A. (2022). UCHBURCHAK YUZINI BALANDLIKLARI ORQALI HISOBLASHNING GERONCHA ISBOTI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 269-272.
Автор: Maxmudov, A’zam Qudratovich
Akramova, S., & Turdiyeva, O. (2022). ISLOM DININING MALAYZIYA XALQLARI MADANIYATI VA URF-ODATLARIGA TA’SIRINING QIYOSIY TAHLILI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 273-276.
Автор: Akramova, Sarvinoz; Turdiyeva, Oydin
Ergasheva, F., & Sulaymonov, J. (2022). “ZUBDAT UT-TAVORIX”—SHARQ BADIIY-TARIXIY NASRINING SARA NAMUNASI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 277-282.
Автор: Ergasheva, Feruza; Sulaymonov, Jasur
Mirzahmedova, O. A. (2022). ABU RAYHON BERUNIY ASARLARIDAGI AYRIM BIBLIONIMLAR HAQIDA. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 283-287.
Автор: Mirzahmedova, Oygul Abdirashidovna
Badiev, M. M., & Narziyeva, M. A. (2022). TYPES AND GENRES OF FINE ARTS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 288-291.
Автор: Badiev, Makhmud Marupovich; Narziyeva, Makhfirat Abdullaevna
Турдиматов, M., & Боратова, Г. Р. (2022). МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ НА ЗАЩИЩАЕМЫХ ОБЪЕКТАХ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 292-295.
Автор: Турдиматов, M.; Боратова, Гулмира Рахмоналиевна
Исакова, М. С., Элмуродов, У. Т., & Исакова, З. С. (2022). РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ ПО ЭЛЕКТРОСТАТИКЕ С ПОМОЩЬЮ РАССУЖДЕНИЯ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 296-303.
Автор: Исакова, Мамура Самариддиновна; Элмуродов, Уткир Толибович; Исакова, Заррина Самариддиновна
Хамраев, Т. Я. (2022). ОБОСНОВАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСТРОЙСТВА ДЛЯ СОРТИРОВКИ ГОРОДСКЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 304-308.
Автор: Хамраев, Толиб Ярашевич
Raupova, L. S. Q. (2022). ASALARICHILIKNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O ‘RNI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 309-311.
Автор: Raupova, Lobar Sherzod Qizi
Ataxonova, S. Q., & Mo’Ydinova, D. R. (2022). METALL QOTISHMALARINING MARKALANISHI TAHLILI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 312-326.
Автор: Ataxonova, Sayyora Qoraboyevna; Mo’ydinova, Dilafruz Raimjonovich
Nazarova, M. S. Q. (2022). MAMLAKAT AHOLISINI OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI BILAN TA’MINLASHDA MEVA VA SABZAVOT TARMOG’INI SAMARALI RIVOJLANTIRISH YO’NALISHLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 327-331.
Автор: Nazarova, Munavvar Soatmurod Qizi
Ergashev, A. A., Xolbo‘Tayev, I. R., & Ilesova, B. P. (2022). PARRANDACHILIKDA NASLCHILIK ISHLARINI TASHKIL ETISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 332-337.
Автор: Ergashev, A.A.; Xolbo‘tayev, I.R.; Ilesova, B.P.
Egamberdiyev, K. E., Raxmonov, F. X., & Islomov, X. I. (2022). ENDEMIK IKTEROGEMOGLOBINURIYANING BIOKIMYOVIY MEXANIZMLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 338-342.
Автор: Egamberdiyev, Kamol Egamberdiyevich; Raxmonov, Farxod Xolbaevich; Islomov, Xurshid Iskandarovich
Mahkamov, N. J. (2022). UMURTQA POG ‘ONASI TOG ‘AYLI DISK DESTRUKTIV KASALLIKLARINING PATOMORFOLOGIK TAHLILINI TASHXISLASH VA DAVOLASHDAGI AHAMIYATI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 343-347.
Автор: Mahkamov, N.J.
Raxmatov, U. F. O. G. L. (2022). ICHKI YONUV DVIGATELLARIDA HAVO TARKIBIDAGI KISLORODNING YOQILG ‘I SARFIGA TA’SIRI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 348-353.
Автор: Raxmatov, Utkirjon Farxod O‘g‘li
Imamov, B. K. (2022). COOPERATION BETWEEN THE COUNTRIES OF UZBEKISTAN AND TURKEY IN THE CULTURAL SPHERE. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 354-364.
Автор: Imamov, Bobir Khojanazarovich
Mahkamov, N. J. (2022). UMURTQA DESTRUKTIV KASALLIKLARINING STRUKTUR FUNKSIONAL TURIDA DAVOLASH TAKTIKASINI TANLASH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 365-370.
Автор: Mahkamov, N.J.
Zokirova, D. N. M., Qurbonova, F. Q., & Nishonov, M. M. O. G. L. (2022). NAZARIY ELEKTROTEXNIKA FANI DARS MASHG ‘ULOTLARIDA INNOVATSION TARBIYA BERISHNING INTERFAOL USULLARIDAN FOYDALANISH. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social
Автор: Zokirova, Dilnoza Ne’matillaevna; Qurbonova, Fotima Qaxramonovna; Nishonov, Murodjon Muxammadjon O‘g‘li
Abdusalimov, A. V. O. G. L. (2022). SVAMI VIVEKANANDA FALSAFIY QARASHLARINING SHAKLLANISHIDA VEDALARNING AHAMIYATI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 378-384.
Автор: Abdusalimov, Abror Vali O’g‘li
Xudoyqulov, B. (2022). ITALYAN VA NEMIS TILLARIDAGI AYRIM FRAZEOLOGIZMLARNING QIYOSIY TAHLILI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(3), 385-389.
Автор: Xudoyqulov, Behzod
ARAB TILIDAGI FORSCHA IQTIBOSLAR
Автор: Alamov, Shavkatjon
FRAZEOLOGIK IBORALARNING O’RGANILISHI HAQIDA AYRIM MULOHAZALAR
Автор: Xudoyqulov, Behzod; Ruziboyeva, Dildora
NUTQ TEXNIKASI MODULINI O‘QITISHDA INNОVATSION YONDASHUV METODLARI
Автор: Jurayeva, Mashxura Qodirovna; Jurazoda, Mohinaxon Ibodilloxon Qizi
WAYS TO USE INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING CHEMISTRY IN ACADEMIC LYCEUMS
Автор: Kurbonova, Muattar Erkinovna
MILLIY VA XALQARO TOIFADAGI KURASHCHILARNING MUSOBAQA OLDI VA MUSOBAQA JARAYONIDA XAVOTIR VA TASHVISH HOLATI
Автор: Abdulaxatov, Akramjon Ro‘zmamatovich; Axmedov, Farrux Shavkatovich; Raxmonberdiev, Javlon Nasriddin O‘g‘li
DAVLAT BOSHQARUVIDA MA’MURIY ORGAN SIFATIDA MAHALLALARNING O‘RNI
Автор: Erniyazov, Djamshid Eshdavlatovich;
O’SMIRNING PSIXOLOGIK VA FIZIOLOGIK RIVOJLANISHI TO’G’RISIDA MULOHAZALAR
Автор: Shukurova, Hulkar Baxtiyorovna
O‘ZBEKISTON VA ROSSIYA STRATEGIK ALOQALARI: HAMKORLIK DINAMIKASI VA YANGICHA YONDASHUVLAR
Автор: Boboyorov, Marat Ochilovich; Ochilov, M.M.
FUNCTIONS OF TOPONYMIC INDICATORS IN COMPOUND TOPONYMS
Автор: Islomova, D.
THE ROLE OF THE EAST IN THE LIFE AND CREATIVE ACTIVITY OF LEO TOLSTOY
Автор: Khusenova, Dilfuza Uktamovna
TIBBIYOT TEXNIKASIGA TEXNIK XIZMAT KO‘RSATISH
Автор: Gaibnazarov, B.B.; Cho’tpulatova, M.B.; Elmurotova, D.B.
ИСКУССТВЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ КАЛИФОРНИЙСКОГО ДОЖДЕВОГО ЧЕРВЯ
Автор: Журазода, Фахриддин Мухайдин угли; Жураева, Машхура Кодировна
БЕНЗАЗОЛИН-2-ОНЛАРНИНГ ГАЛОГЕНЛАШ РЕАКЦИЯЛАРИ
Автор: Ядгорова, Матлюба Матмуратовна; Ибрагимова, Маҳлиё Мухторбек қизи; Яхшимуратов, Мурод Ражапбой ўғли; Душамов, Дилшод Азадович
SCIENTIFIC ASPECS OF FORMATION OF THE SOCIO-ECONOMIC MECHANISM OF MEDICAL SERVICES
Автор: Mamasolieva, Shokhista Abdugapparovna; Karimov, Abdukhalim Abdurazzakovich
IMPROVING THE TREATMENT OF RETINAL DISEASES IN CHILDREN
Автор: Safarov, Jakhongir Oripovich; Boboeva, Rano Rakhimovna
SOLAR HEATING MODE WITH FLAT REFLECTORS AND WATER HEATING ACCUMULATOR
Автор: Imomov, Sh.B.; Hudaynazarov, U.A.; Xamdamov, B.Sh.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ, НА ОСНОВЕ СТАТЬИ ПРОФЕССОРА Ф.А.ГАБДУЛХАКОВА «ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКОМ – ПРИЗНАК СОВЕРШЕНСТВА»
Автор: Мирзахалова, Гулнора
MUSTAQIL TA’LIMNI TASHKIL QILISH METODLARI
Автор: Qadirova, Rayhon Jumaboyevna
UMUMTA‘LIM MAKTABLARIDA YUQORI SINF O‘QUVCHILARINING AXLOQIY TARBIYASINI SHAKLLANTIRISHDAGI MUAMMO VA ULARNING YECHIMI
Автор: Yaqubova, Dinora Bahodirovna
TALABALARGA XITOY TILINI O’QITISHDA HSK 5 (C1) DARAJADA QO’LLANILADIGAN SINONIMLARNI O’QITISH METODIKASI (如何/怎么; 耐心/耐烦)
Автор: Mamatova, Dilshoda
INCREASING EDUCATIONAL EFFICIENCY IN FOREIGN LANGUAGE (RUSSIAN) LESSONS
Автор: Abdualimova, Dilfuza Hikmatovna; Kalandarova, Mukhabbat Iskandarovna
TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN INCLUSIVE EDUCATION
Автор: Bekmuratova, Shohsanam Mukhtorbek Kizi
O’ZBEK TILIDA MAKON DEYKSISINING IFODALANISHI
Автор: Yoqubjonova, Mexrinoz Yaxyojon qizi
“ОНА” ЛЕКСЕМАСИНИНГ “ФАРЗАНДЛАРНИ ДУНЁГА КЕЛТИРУВЧИ АЁЛ” МАЪНОСИНИ ИФОДАЛОВЧИ АТАМАЛАР ТИЗИМИДАГИ ӮРНИ ҲАҚИДА
Автор: Бурҳонова, Д.И.
JAMOLIDDIN AL-AFG‘ONIYNING SHARQ MAMLAKATLARINI BIRLASHTIRISH YO‘LIDAGI XATTI-HARAKATLARI
Автор: Sherxanov, Sultonmurod Davronboy o‘g‘li; Ruzmatova, G.M.
KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH SOHASINI TAKOMILLASHTIRISH
Автор: Aripov, Alisher Sayfiddinovich
EKSTREMIZM VA TERRORIZMGA QARSHI KURASH – DOLZARB VAZIFA
Автор: Akbarov, Furkat Fazilovich
ICHKI ISHLAR ORGANLARINING JAMOAT TARTIBINI SAQLASH VA XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM JIHATLARI
Автор: Ibragimov, Sherzod Shokirovich
JINOYAT ISHINI TUGATISHDA TERGOV BO‘LINMALARINING IDORAVIY NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISH
Автор: Nurmatov, Aziz Raxmatovich
FIRIBGARLIK JINOYATLARINING SABAB-SHAROITLARINING QIYOSIY-HUQUQIY VA ILMIY TAHLILI
Автор: Xakimov, Dilshod Abdushukurovich
ROBOT TEXNIKASINI TARTIBGA SOLISH MUAMMOLARI: HUQUQIY VA AXLOQIY MUAMMOLARNI HAL QILISH BO‘YICHA BA’ZI KO‘RSATMALAR
Автор: Yusupov, Sardor
O‘ZBEKISTONDA INDUSTRLASHTIRISH MASALALARINING DAVRIY MATBUOTDAGI TALQINI
Автор: Mingnorov, A.
OLIY TA’LIMDA TALABALAR BILIMINI BAHOLASH AMALIYOTI: MUAMMO VA YECHIMLAR
Автор: Mustafayev, Ulash Utayevich
ANALYSIS OF SYNTAX STYLISTIC METHODS AND DEVICES
Автор: Umurzakova, Dilnoza Davranbekovna
COMPONENTS OF WRITING TASKS IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Автор: Tursunboeva, Surayo Abdumajitovna
THE ROLE OF CULTURAL VALUES IN LINGUISTICS
Автор: Seitbekova, Dinura Anuarbek kizi
FEATURES OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO PRESCHOOL CHILDREN
Автор: Yunusova, Nodira Ahmadovna
THE ROLE OF THE MEDIA IN THE PROCESS OF DISTANCE LEARNING FOR STUDENTS
Автор: Norova, Dilnoza Rustamovna
METHODS OF PERFORMING COGNITIVE LINGUISTIC COMPRESSIONS
Автор: Javlieva, Dilafruz Rustam kizi
ISSUES OF NATIONAL METHODOLOGICAL PROPERTIES IN TRANSLATIONS
Автор: Saidbekova, Raykhona Rustambekovna
TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES AND THEIR ORAL ANALYSIS
Автор: Kuziboeva, Rokhila Sherkulovna
FORMATION OF BASIC COMPETENCIES IN THE PROCESS OF PRACTICAL TRAINING (EXAMPLE OF ENGLISH)
Автор: Khodjikulova, Shakhlo Narimanovna
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Автор: Зарипова, Зебинисо Абдурахмановна
GIMNASTIKA SPORT TURI BILAN SHUG’ULLANISH BARKAMOLLIK GAROVIDIR
Автор: Pirimova, Nargiza Adilovna
ИНСТРУМЕНТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Автор: Тешабаев, А.Э.; Солиева, Д.А.; Умарова, К.А.; Мамадалиева, Н.И.;
TUPROQQA TURLI USULDA ASOSIY ISHLOV BERIB, GERBITSIDLAR QO’LLASHNI EKINLARNING UNIB CHIQISHIGA TA’SIRI
Автор: Teshabayev, Sh.A.; G‘ulomov, B.B.; Ismoilov, O.T.; Rayimjonov, N.F.
МАГНИТНЫЕ НАНОЧАСТИЦЫ-ПОЛИМЕР ГИБРИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Автор: Жалилов, Рахимжон Равшанбек угли
MIKRO-GES VA FOTOELEKTRIK QUYOSH ELEKTR STANSIYASIGA ASOSLANGAN KOMBINIRLASHGAN (ARALASH) AVTONOM ENERGIYA MANBALARINING KOMPYUTER MODELI
Автор: Rustamov, U.S.; Isroilova, S.X.; Abdumalikova Z.I.
TABIIY GAZNI DASTLABKI TAYYORLASHDA JIHOZLARNING ISHONCHLILIGIGA ERISHISH
Автор: Rabbimov, Jahongir Shodmonkulovich; Dononov, Jasur Ural o’g’li
VOYAGA YETMAGANLARNI HUQUQBUZARLIKDAN JABRLANISHI OMILLARINING ILMIY TAHLILI
Автор: Shodmonov, Ubaydulloxon To‘raxo‘jayevich
OLIY TA’LIM SOHASIDA KORRUPSIYA TUSHUNCHASI
Автор: Sattorov, Oybek Farxod o’g’li
ЛОМБАРДЛАР ФАОЛИЯТИНИ ФУҚАРОВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ
Автор: Санжарбек, Сафаров Абдуллаевич
TALIM XIZMATLARIDA MARKETING BOSHQARUVI
Автор: Avliyoqulov, Ashurali Avazovich; Ermatova, Maftuna Arslonbek qizi
LANGUAGE GAME IN ARTISTIC TEXT: PROBLEMS OF INTERPRETATION AND TRANSLATION
Автор: Sagatova, Shakhnoza Bakhtiyorovna
ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Автор: Комарова, Ольга
OILAVIY MUHITNING SHAXS PROFESSIONAL SHAKLLANISHIGA TA’SIRINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI
Автор: Kabulova, S.B.
INTERPRETATION OF OCCASIONAL WORDS IN THE STORIES OF IZZAT QAMAHAVI
Автор: Islamova, Sabina; Muborakova, D.
ОБ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА О БОГИНЯХ НА МАТЕРИАЛАХ КУЛЬТУР РАЗНЫХ НАРОДОВ
Автор: Гиязова, Бернора Мансуровна
URF-ODAT IFODALOVCHI LEKSEMALARDA TABU VA EVFEMIZMLAR
Автор: Jo’raxonova, Surayyoxon Abduaxatxanovna
PREMCHAND DRAMANAVISLIGINING O‘ZIGA XOSLIGI
Автор: Saidnazarova, Nodira Otaxon qizi; Xodjayeva, Tamara Alimovna
THE EFFECT OF GENDER, AGE AND CLASS ON CONVERSATIONAL INTERACTION IN THE ENGLISH LANGUAGE
Автор: Shaymardanova, Muhayyo Makhmudovna; Khodjieva, Ranakhon Akmalovna
“RAVSHAN” DOSTONIDA BOSH KIYIM NOMLARINI IFODALOVCHI BA’ZI BIRLIKLARNING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI
Автор: Rasulova, Fazilat
SHAMSIDDIN SAMARQANDIY VA ABDURRAHMON SAMARQANDIYNING ASARLARIDA “BAHS-MUNOZARA” ATAMASI VA UNING TAHLILI
Автор: Salimova, Guzal Qahramon qizi
QARAMA-QARSHI TA’LIMOTLAR: JAYNIZM VA BUDDIZMNING FALSAFIY TAHLILI
Автор: Shoimov, Abdulla Sayfullayevich
KOMPYUTER DASTURLARI VA MA’LUMOTLAR BAZASIGA NISBATAN MUTLAQ HUQUQLARNI BUZGANLIK UCHUN JAVOBGARLIK
Автор: Abduvoxidov, Akmaljon Axadjon o’g’li
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA XALQ TA’LIMI: MUAMMO VA YECHIMLAR
Автор: Erbo‘tayeva, O‘g‘iloy Suyunovna; Norbo‘tayev, Navruz Erkin o‘g‘li
MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMINING SIFAT JIHATDAN YUQORI POG‘ONAGA KO‘TARILISHI
Автор: Norbo‘tayeva, Guzal
МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ
Автор: Ниязова, Минара Бахрамовна
FANLAR TASNIFIDA DINIY VA DUNYOVIY ILMLARNING O‘ZARO NISBATI
Автор: Isroilov, Asilbek Fozilovich; Qodirov, Muhammadjon
YANGI OCHILGAN HOLATLAR XORIJ TAJRIBASIDA
Автор: Mardanova, Iroda Husniddin qizi
SUDLOVGA TEGISHLILIK TUSHUNCHASI VA UNING HUQUQIY MOHIYATI
Автор: Maxmadiyarova, Xumora O‘ktamovna
DARSLARDA TRENINGLARDAN FOYDALANISH TALABALAR KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING ZARURIY SHARTI SIFATIDA
Автор: Amirov, Nurbek Islamovich
СООТНОШЕНИЕ РАСХОДОВ И ПРИБЫЛИ НА ПРИМЕРЕ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
Автор: Гафурова, Азизахон Фатиховна
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА БАББИТНОЕ ПОКРЫТИЕ, ПРИМЕНЯЕМОЕ В ПОДШИПНИКАХ
Автор: Актамбаев, Собиржон
MAGISTRAL VA MANYOVR TEPLOVOZLARINING DIZEL-GENERATORINI KONDENSATORLI ISHGA TUSHIRISH TIZIMI
Автор: Rahimjonov, Hasanboy Davron o’g’li; Abdulatipov, Ulug’bek Islomjon o’g’li; Reymov, Davron Shamuratovich
ERITMALAR KONSENTRATSIYASINI IFODALASH BO’YICHA MASALALAR YECHISH USULLARI
Автор: Sadullayeva, G.G’.; Karimova, S.A.
QISHLOQ XO’JALIGI MAHSULOTLARINI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA’MINLASHDA KLASTER TIZIMINI JORIY QILISH MEXANIZMLARI
Автор: Eshev, Alibek Sabirovich
INFOGRAFIKA IJTIMOIY TARMOQLARDAGI OAV SAHIFALARIDAGI O‘RNI
Автор: Usmonova, Zilola
BIR YILLIK MASHG‘ULOT JARAYONIDA QO‘L TO‘PI O‘YINCHILARINING UMUMIY VA MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIGINI TASHKIL ETISH
Автор: Zokirov, Ulug‘bek Murodjon o‘g‘li; Berdibayev, Humoyun Abduvali o‘g‘li
QORA QORAQAT BARGLARINING ELEMENTAR TARKIBI (RIBES NIGRUM L.)
Автор: Xabibullayeva, Sh.M.; Abdullayeva, U.A.; Ulasheva, F.N.
ХХ АСРНИНГ БИРИНЧИ ЯРМИГАЧА БЎЛГАН ДАВРДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЧОРВАЧИЛИКНИНГ АҲВОЛИ
Автор: Рўзибоев, Дилшод Аъзам Ўғли
LOKOMOTIV TORTUV ELEKTR MASHINALARINING O’TKAZGICHLARI IZOLYATSIYASIGA NAMLIKNING TA'SIRI
Автор: Djanikulov, Ahad Turdibekovich; Jamilov, Shuxrat Farmon o‘g‘li; Miravazov, Azizbek Rustambek o‘g‘li
ЎЗБЕК ТИЛИДА ЁШГА ДОИР ЭВФЕМИЗМЛАРНИНГ СОЦИАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ
Автор: Ҳасанова, Дилфуза Одиловна
ХИВА ХОНЛИГИДА БОЖХОНА ФАОЛИЯТИ ТАРИХИ
Автор: Абдухалилова, Азиза Эркиновна
KO’YLAKBOP TO‘QIMALAR TUZILISHIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI
Автор: Abdurahmonov, Olim Shoyqulovich; Safarov, Nurali Qudratovich; Yarashov, Sanjar Norqul O‘g‘li
ZAMONAVIY O’ZBEK OILALARIDA TARBIYANING TIZIMLI HOLDA TASHKIL ETISH XUSUSIYATLARI
Автор: Mirsaidova, M.
CHIZMA DARSLARIDA IJODIY QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISH
Автор: Shafoatov, Zokir Javliyevich; Sharipova, Sharofat Nurqobilovna
МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ТЕМ “КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ”, “СООТНОШЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА” В ГРУППАХ УГЛУБЛЕННОГО ПРЕПОДАВАНИЯ “ФИЗИКИ” В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛИЦЕЯХ
Автор: Саматов, Г.Б.; Саттаркулов, К.Р.; Абдуллаева, О. Ф.;
QILMISHNI KVALIFIKATSIYA QILISHDA JINOYAT TARKIBINING JINOYAT-HUQUQIY AHAMIYATI: MILLIY VA XORIJIY TAJRIBA
Автор: Abdisattorov, Husniddin Bahodir o‘g‘li
МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ГРАММАТИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ РЕЧИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Автор: Алиева, Хосият Хусниддиновна
ETYMOLOGY OF UZBEK AND ENGLISH ARCHITECTURE-CONSTRUCTION TERMINOLOGY
Автор: Saloydinova, Nargiza Shuhratovna
ҲУДУД МАКРОИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ПРОГНОЗ ҚИЛИШДА ARIMA МОДЕЛИ ВА СУНЪИЙ НЕЙРОН ТЎР (ANN) ВОСИТАЛАРИНИ ТАҚҚОСЛАШ
Автор: Намазов, Гафур Шокулович
FUNKSIONAL SAVODXONLIKNI TA’LIM SIFATIGA TA’SIRI
Автор: Kudratova, A.I.
AXBOROTNING SHAXS, DAVLAT VA UMUMAN JAMIYAT HAYOTIDA TUTGAN O‘RNI
Автор: Jurakulov, Jamol Komilovich; Xidirova, Shahlo Shavkatovna
KO‘CHMAS MULKNI BOSHQARISHNING XORIJIY TAJRIBASI VA O‘ZBEKISTON BOZORIDA SERVEYING XIZMATLARINI QO‘LLASH
Автор: Asadova, Maftuna Sa’dullayevna; Umidova, Fotima Iskandarbekovna
JINOYAT ISHINI KO‘RIB CHIQISHDA KASSATSIYA INSTANSIYASI SUDINING VAKOLATLARI
Автор: Bermaxanova, Aykerim Koldasbaevna
OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQARISHDA ISTE’MOLCHILAR XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH
Автор: Erkaboyev, Abrorjon Xabibullo o‘g‘li; Isroilova, Nilufar Farhodjon qizi
ERKIN IKTISODIY ZONALAR FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH MASALALARI
Автор: Primov, Sirojiddin Furqat o‘g‘li
ROSSIYANING MARKAZIY OSIYO MINTAQASIDAGI “HARD POWER” SIYOSATI
Автор: Ma’ripjonova, Mahbuba
O‘ZBEKISTONDA PREZIDENTLIK INSTITUTINING RIVOLANISH BOSQICHLARI VA O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI
Автор: Sultonova, Rushana Husnidin qizi
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО ДЛЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
Автор: Цуканова, Е.Н.
JINOIY FAOLIYATDAN OLINGAN DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISH: AYRIM XORIJIY MAMLAKATLAR QONUNCHILIGINING QIYOSIY-HUQUQIY TAHLILI
Автор: Nasrulloyev, Mehmon Nurali o’g’li
QISHLOQ XO‘JALIGIDA SUG‘URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY VA AMALIY JIHATLARI
Автор: Soliyeva, Navruza Axmadillo qizi
ИССЛЕДОВАНИЕ ОБОГАТИМОСТИ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЙ КЫЗЫЛАЛМА И КОЧБУЛАК
Автор: Умарова, Иноят Каримовна; Махмарежабов, Дилмурод Бахтиярович; Ахмедов, Бекзод Маматкаримович; Муталова, Мархамат Акрамовна
SUV RESURSLARINING AGRAR TARMOQNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH BILAN O’ZARO BOG’LIQLIGINI BAHOLASH
Автор: Xushmatov, N.S.; Shoxo’jaeva, Z.S.
KONTRAFAKT MAHSULOTLARNI OLIB KIRISH VA MUOMALAGA KIRITISH HARAKATLARI UCHUN JAVOBGARLIK MASALALARINI TAKOMILLASHTIRISH
Автор: Dadajonov, Dilshodjon Davlatjon o‘g‘li
ASSESSMENT OF THE SUBJECT OF BASALT RAW MATERIALS FOUND IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Автор: Khudoykulov, Kuvonchbek; Khudoykulov, Alisher; Raimov, Zukhriddin; Aytmuratov, Shingis; Qutumova, Gullola
AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISHI SHAROITIDA VOYAGA YETMAGAN BOLALARNING SHAXSIY-NOMULKIY HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MUAMMOLARI
Автор: Mahmudxodjayeva, Umida Muminovna
QIYNOQQA SOLISH VA BOSHQA SHAFQATSIZ, G’AYRIINSONIY YOKI QADR-QIMMATNI KAMSITUVCHI MUOAMALA HAMDA JAZO TURLARINI QO’LLASH JINOYATINI KRIMINALIZATSIYA QILISH ASOSLARI
Автор: Haydarov, Jaloliddin Hamza o’g’li
FIRIBGARLIK JINOYATI TUSHUNCHASI VA JINOYAT-HUQUQIY TAVSIFI
Автор: Turgunboyev, Eldorbek Odiljonovich
QUDRAT VA FAROVONLIK OMILI
Автор: Aliyev, Bekdavlat
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALAR INNOVATSION SALOHIYATINI BOSHQARISH
Автор: Xamrokulov, Ulug‘bek Abudraxmatovich
MAMLAKATIMIZDA AGRAR SIYOSATNI AMALGA OSHIRISHNING ASOSIY YO’NALISHLARI
Автор: Farmanov, J.Z.; Rimboyeva, N.; Qaxramonov, F.
MAQSUD SHAYXZODA HAYOTI VA IJODINING O’ZBEK MILLIY ADABIYOTIDAGI TUTGAN O’RNI
Автор: Abdujalilova, Mohinur Valijonovna; Axmatjanov, Ravshanjon Nematjonovich
МАКС ШЕЛЕР ВА ЖАЛОЛИДДИН РУМИЙ ИЖОДИДАГИ РУХИЙ МУҲАББАТ ҒОЯСИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ
Автор: Кабулниязова, Гулчехра Ташпулатовна; Бахрамова, Нафиса Шакирджановна
MUHAMMADRIZO OGAHIYNING INSON TARBIYASI BORASIDAGI QARASHLARI
Автор: Tursunaliyeva, Dilora; Ikramova, I.R.
СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ВТОРИЧНЫХ БАББИТОВ
Автор: Гаппаров, К.Г.; Мавлонова, О.
SHAMOL QARSHILIGI TA’SIRIDA BIRINCHI TORMOZLANISH JOYIDA VAGONNING SEKINLANUVCHAN HARAKATINI O‘RGANISH
Автор: Ikramova, Diyora Zokir qizi; Azadova, Maxliyo Maksudovna; Nabiyeva, Surayyoxon Mansurjon qizi
БАДИИЙ ГИМНАСТИКА БИЛАН ШУҒУЛЛАНУВЧИ СПОРТЧИЛАР ОРГАНИЗМИДА МАШҒУЛОТ ЖАРАЁНИДА КАРДИО - РЕСПИРАТОР ТИЗИМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР
Автор: Сейдалиева, Л. Д.; Хайруллаева, Н. Д.
ХРОНОЛОГИЯ ОСВЕЩЕНИЯ СОБЫТИЙ КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА В УЗБЕКИСТАНСКИХ СМИ (2020-2022г)
Автор: Абдунабиева, Муслима Фахритдиновна
“DILBAR - DAVR QIZI” ASARIDA O‘XSHATISHLAR
Автор: Shadmanova, N.I.
BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIDA KREATIV QOBILIYATALARINI RIVOJLANTIRISHDA O‘QITUVCHINING ROLI
Автор: Rahmonova, Dilrabo Ibrohim qizi
KREATIVLIK NIMA? U PEDAGOGGA NIMA UCHUN KERAK?
Автор: Xudayqulova, Madinabonu Nazarqul qizi
XALQ MUSIQA MEROSINI O’RGANISH VA TARG’IB QILISHDA MUSIQIY FOLKLOR-ETNOGRAFIK ANSAMBLLARINING TUTGAN O’RNI VA AHAMIYATI
Автор: Masharipova, Gulbahor Tairjanovna
O‘QUVCHILARDAGI KITOBXONLIK MADANIYATI ORQALI ALTRUISTIK MOTIVLARNI RIVOJLANTIRISH
Автор: Muxammadeva, Xadicha Karomatovna; Nurmuratova, Iroda; Tulaganova, Sevara; Jumaniyazova, Maxsuda
ERROR CORRECTION IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
Автор: Majidova, Gulrukh Kamaridinovna
KORRUPSIYAGА QАRSHI KURАSHISH SOHАSIDА KOMPLАENS NАZORАT TIZIMINING OʼRNI VА OʼZIGА XOS JIHАTLАRI: XORIJIY TАJRIBАSI MISOLIDА
Автор: Maxsutaliyev, Davlatali Muxtorali o’g’li
SOMONIYLAR VA QORAXONIYLAR DAVRIDA BUXORO SHAHAR MADANIYATINING RIVOJLANISHI VA ATROF-MUHITGA MUNOSABAT
Автор: Yuldosheva, Bibirajab Mirjonovna
XITOY BUDDAVIYLIGI TA’LIMOTIDA ONTOLOGIK VA GNOSEOLOGIK MASALALAR MUHOKAMASI
Автор: Mamatqulova, Nilufar Xusanovna
YANGI O’ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASIDA INSON QADRINI YUKSALTIRISH VA ERKIN FUQAROLIK JAMIYATINI YANADA RIVOJLANTIRISH MASALALARI
Автор: Poyanov, Olim; Ismatullayeva, Shirin
XITOY TABIIY FALSAFASIDA ONTOLOGIYANING ASOSIY MUAMMOLARI
Автор: Xudaynazarova, Laziza; Izzetova, E.M.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ У ПОДРОСТКОВ
Автор: Алимова, Елена Геннадьевна; Сафоев, Нуриддин Салихович
ИССЛЕДОВАНИЕ СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Автор: Шораимов, Хусанбой Уктамбоевич; Шербекова, Фируза Абдурашитовна; Джангазова, Кумринисо Абдулвахобовна; Ганиходжаева, Дилфуза Зиявутдиновна
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ВНЕШНЕТОРГОВОГО РЕЖИМА К ВСТУПЛЕНИЮ В ВТО
Автор: Саидмусаев, Жасурбек Гофур Угли
DINIY TASHKILOTLAR TO‘G‘RISIDAGI QONUNCHILIKNI BUZISHNING JINOIY-HUQUQIY JIHATLARI
Автор: Obidova, Umida Miryunus qizi
MEDIATSIYANING ASOSIY TURLARI VA MODELLARI
Автор: Xabibullayev, Davlatjon Yulchiboyevich; Djalilov, Javohir Tulkinovich
KAPITAL BOZORIDAGI VAKOLATLI ORGANNI TASHKIL ETISH BO‘YICHA YAPONIYA TAJRIBASI
Автор: Narziyev, Otabek Sa’diyevich
O‘ZBEKISTONDA KAPITAL BOZORINING HUQUQIY TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI
Автор: Narziyev, Otabek Sa’diyevich
MUAMMOLI TA’LIM TEXNOLOGIYASINING MOHIYATI
Автор: Himmataliyev, Do‘stnazar Omonovich; Xojiyev, Xayrulla G‘ulomqodirovich
MATEMATIKA DARSLARIDA BOSHLANG'ICH SINF O‘QUVCHILARINING MANTIQIY FIKRLASHLARINI SHAKLLANTIRISH
Автор: Ummatkulova, Sayyora Shavkatovna; Xo‘jaboyeva, Zilola Solijon qizi
JISMONIY TARBIYA VA SPORT MASHG‘ULOTLARIDA QO‘LLANILADIGAN ASOSIY USLUBIY TAMOYILLAR
Автор: Mirzakarimov, Xayotbek Xosilbekovich; Mirzayev, Mirkamol Qoratoyevich
TRANSLATION AND ITS MAIN TYPES
Автор: Matenova, Feruza Makhamatali kizi; Abduganiyeva, Djamilya Rustamovna
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕКСТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Автор: Ярматова, Мехринисо Азаматовна
FEATURES OF PHYSICAL EDUCATION FOR PRESCHOOL CHILDREN IN THE UNITED STATES
Автор: Kholova, A.N.
ПНЕВМОМЕХАНИК МАШИНАЛАРНИНГ ДИСКРЕТИЗАЦИЯ ЗОНАСИДАГИ ГАРНИТУРА ДЕТАЛЛАРИНИ ТОЛАЛИ ПИЛТАЛАРДА ДИНАМИК ТАҲЛИЛИ
Автор: Қўзиев, Нодир Муродиллаевич
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ БЕНТОНИТОВЫХ АДСОРБЕНТОВ ПРИ ОЧИСТКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА
Автор: Холиков, А.С.; Маҳмуджанова, М.Э.; Маҳмуджанов, М.Д.; Қодиров, Х.Э.; Хандамов, Д.А.
BA’ZI GEOMETRIK MASALALARNI DETERMINANTLAR YORDAMIDA YECHISH
Автор: Olimboyev, To‘lqin G‘ayrat o‘g‘li; Iskandarov, Sarvar Baltabayevich; Yaxshimuratova, Dilfuza Atamuratovna
P.I. CHAYKOVSKIY “YIL FASLLARI” ASARINING MAZMUN-MOHIYATI BILAN TANISHISH
Автор: Ismailov, Tohir Xushnudebk o’g’li