09.05.2022
1536
ORIENS_Volume 2_ ISSUE 5. 2022
ORIENS_Volume 2_ ISSUE 5. 2022
Статьи журнала
TADBIRKORLIK FAOLIYATINI AMALGA OSHIRISHDA KELIB CHIQADIGAN NIZOLARDA ADVOKATNING MEDIATOR SIFATIDAGI ROLI
Автор: Matkarimov, Qudrat Qalandarovich; Isoxonov, Javlonxon Hasan o‘g‘li
O’ZBEK TILIDA FREZEOLOGIZMLARNING PRAGMATIK SINONIMYASI
Автор: Pratova, Gulshoda O’tkirbek qizi; To‘xtasinova, Naimaxon Raxmonjon qizi
СИЙДИК ПУФАГИ ЛЕЙКОПЛАКИЯСИДА АНТИАПОПТОЗ ОҚСИЛ Bcl-2 НИНГ ЭКСПРЕССИЯЛАНИШ ДАРАЖАСИ
Автор: Сахаталиева, Райхона Рафаэлевна; Исроилов, Ражаббой Исроилович; Маматалиев, Авазбек Рузиваевич
THE NOTION AND THE STRUCTURE OF THE ONOMASTIC SCOPE OF THE UZBEK LANGUAGE
Автор: Yashnarbekova, Shahzoda Ravshanovna
ВОПРОСЫ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМИ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Автор: Расулов Аслиддин Нуриддинжон Угли
YAKKA MEHNAT NIZOLARIDA ADVOKAT MEDIATOR SIFATIDA MEDIATSIYA TARTIB TAMOYILLARINI AMALGA OSHIRISHI
Автор: Matkarimov, Qudrat Qalandarovich; Usmonov, Shahzodxo’ja Toshpulot o’g’li
ЧТЕНИЕ – ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ СРЕДСТВ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ.
Автор: Ким, Наталья Львовна
ОТМЕНА ОГРАНИЧЕНИЯ И ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
Автор: Имамалиева, Диёра Имамали кизи; Мухиддинов, Шахзоджон Абдурайим угли
ЭТИКА – СВОЙСТВЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТОВ
Автор: Исмаилова, Диёра Алишер кизи
КИБЕРБУЛЛИНГ СРЕДИ ДЕТЕЙ: ПОНЯТИЕ, СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
Автор: Тиркашева, Гулрух Мухаммадиевна
КОМПОЗИЦИОННЫЙ ДЕЭМУЛЬГИРУЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ СИСТЕМЫ СБОРА И ПРОМЫСЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОВЯЗКОЙ ПРОДУКЦИИ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН.
Автор: Ботиров, Зокир Зоҳир угли; Ёдгоров, Хасан Жаббор угли
ALISHER NAVOIYNING G’AZALLARIDAGI HAYOTGA TARBIYALASH MISRALARI
Автор: Shamurotova, Feruza Shukurulla qizi
XX ASRNING OXIRI VA XXI ASRNING BOSHLARIDA GERMANIYADA TA’LIM SOHASIDAGI ISLOHOTLAR
Автор: Samandarov, Ulug’bek Sobir o’g’li
BO`LAJAK CHIZMACHILIK O`QITUVCHILARNING GRAFIK KOMPETENTLIGINI MUHANDISLIK KOMPYUTER GRAFIKASI ASOSIDA SHAKLLANTIRISH METODIKASI
Автор: Ashirbaev, Azim Ozodovich; Abduazizov, Bunyodbek Islomjon o’g’li
ИЛК ИСЛОМ ДАВРИДА ҲАДИСЛАРНИНГ ТАРҚАЛИШИ
Автор: Муратов, Дониёр
O‘ZBEKISTON SOS BOLALAR MAHALLALARIDA PSIXOLOGIK XIZMAT
Автор: Ilhomova, Diana Ikromovna; Ibragimov, Sardor Rustam o‘g‘li
O’QUVCHI YOSHLARNI MUSIQIY TA’LIMDA CHOLG’U IJROCHILIGIGA QIZIQTIRISH
Автор: Roʼzimurodov, Ilyosjon Аzamat oʼgʼli
O‘ZBEKISTONDAGI LOGISTIK AKTIVLIK VA LOGISTIK TIZIMLAR FAOLIYATINING RIVOJLANTIRISH BOSQICHLARI VA TRANSPORT SOHASIDAGI ISLOHOTLAR BOSQICHI
Автор: Shodmonov, Sayidbek Abduvayitovich; Qurbonov, Islombek Ibrohimjon o‘g‘li
SPORT TASHKILOTLARINING JAMOAT BIRLASHMALARI SIFATIDAGI ROLI VA O`RNINI YORITISH BILAN BOG‘LIQ MUNOSABATLAR
Автор: Otobolyaev, Dostonbek Mahmudjon o‘g‘li
ISLOMIY SUG‘URTA-TAKOFULNI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MASALALARI
Автор: Isoxonov, Javlonxon Hasan o‘g‘li
KOBALT SAQLAGAN KEKLARNI GIDROMETALLURGIK QAYTA ISHLASH USULLARINI O’RGANISH VA TAHLIL QILISH.
Автор: Sunnatov, J.B.; Qarshiyev, H.K.; Shaymanov, I.I.
“ЎЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙЎЛЛАРИ” АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТИНИНГ CИГНАЛЛАШТИРИШ ВА АЛОҚА ХЎЖАЛИГИ ҚУРИЛМАЛАРИДАГИ НОСОЗЛИКЛАР ТАҲЛИЛИ
Автор: Хидиров, Эркин Иргашевич;Болтaев, Суннатилло Туймуродович
TILSHUNOSLIKDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING O’RGANILISHI VA ULARNING TASNIFI
Автор: Maksetova, Zuhra To’rebayevna; Qambaraliyev, S.B.; Yunusov, A.Sh.
AKSONOMETRIK PROYEKSIYALARNI OʻQITISHDA TALABALARNING FAZOVIY TASAVVURINI OSHIRISH
Автор: Tashimov, Nurlan Erpolatovich; Sultanova, Gulshan Shukrullo qizi
“ҚИЁСИЙ ТАСАВВУФШУНОСЛИК” – ТАСАВВУФ ТАРИХИ ВА ФАЛСАФАСИ ДОИРАСИДАГИ ЯНГИ ФАН СИФАТИДА
Автор: Холмўминов, Жаъфар Муҳаммадиевич
ЎПКАНИНГ СУРУНКАЛИ ОБСТРУКТИВ КАСАЛЛИГИ ЎПКА ГИПЕРТЕНЗИЯСИ БИЛАН КЕЧГАНДА БЕМОРЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ФАОЛЛИГИ, ЭМОЦИОНАЛ ХОЛАТИ, ПРОФЕССИОНАЛ МОСЛАШУВИ ВА ДАВОЛАШДАН ҚОНИҚИШИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ЎРГАНИШ
Автор: Холов, Г.А.; Кенжаев, М.Л.; Абдухолиқов, О.З.
THE LEGALISATION OF INDUSTRIAL DESIGNS
Автор: Satvaldieva, Yulduzkhon Khatamjan qizi
TEACHING SENTENCE STRUCTURE FOR YOUNG LEARNERS OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Автор: Khaydarova, Charos Jakhongirovna
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA GASTRONOMI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI
Автор: Sharipova, Sevara., Do‘schanova, Dinora., Tillayev, Otabek., Xabibullahoji, Muhammadsolih.
YANGI OʼZBEKISTONDA JAMIYATNI YANADA DEMOKRATLASHUVIDA JAMOATCHILIK NAZORATINI TAʼMINLASHDA JURNALISTIK FAOLIYATNING OʼRNI
Автор: Muminova, Dilfuza Baxadirovna
INGLIZ TILINI BILISH TO‘G‘RISIDAGI MILLIY YOKI XALQARO SERTIFIKAT OLISH UCHUN TAVSIYALAR
Автор: Xotamov, Jahongir Saloxiddinovich
ZAMONAVIY JURNALISTIKA KASBINING DOLZARB MUAMMOLARI VA YECHIMLARI
Автор: Ko‘chkarov, Shoxrux
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФОНЕТИКИ В ШКОЛАХ С УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ
Автор: Абдуразаков, С.Б.; Дадаханова, Х.И.
ЁШЛАРДА МИЛЛИЙ ВАТАНПАРЛИК ТУЙҒУСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ОИЛАНИНГ ЎРНИ
Автор: Хаитов, Баҳодир Турсунович; Муллажонов, Исломжон Юлдашевич; Атажанов, Ахтам Юсупович
MAKTAB TABIIY GEOGRAFIYASI DARSLARIDA BADIIY IJODIYOTDAN FOYDALANISHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI VA XUSUSIYATLARI
Автор: Sobirxonov, A.T.
EFFECT OF FISCAL POLICY ON SUSTAINABLE GROWTH AND POVERTY REDUCTION IN UZBEKISTAN
Автор: Davletova, Durdona
GEOMETRIK JISMLAR VA ULARNING FAZOVIY HOLATLARINI TARIFLASHDA ULARNING ASOSIY TAYANCH MANBALARINI HISOBGA OLISH
Автор: Ashirboyev, Azim Оzodovich
LEXICOLOGICAL AND GRAMMATICAL PROBLEMS IN THE TRANSLATION OF ANTHROPONYMS FROM ENGLISH TO UZBEK IN WORKS OF “ROBIN HOOD” OF NEIL PHILIP
Автор: Jummaev, Shohzod Sharabalievich; Khakimova, Kamola Ganisher qizi
MORPHOLOGY AND SYNTACTIC PROBLEMS OF TRANSLATING NOUNS AND VERBS IN WORKS “THE KITE RUNNER” OF KHALED HOSSEINI
Автор: Jummaev, Shohzod Sharabalievich; Khakimova, Kamola Ganisher kizi
BOSHLANG‘ICH TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ILG‘OR TAJRIBALARDAN FOYDALANISH
Автор: Artikova, Nazira Arzimuratovna
JURNALISTIKA SOHASINING ASOSIY FUNKSIYALARI VA VAZIFALARI
Автор: Egamberdiyev, Islomjon
XORIJIY TILLARNI O’QITISH SOHASIDA ZAMONAVIY YONDASHUV: TUZILISHI, MAQSADI VA VAZIFALARI
Автор: Ismatullayeva, Iroda Izatullayevna
MAKTABGACHA TA’LIM YOSHIDAGI BOLALAR EMOTSIONAL SOHASI PSIXOFIZIOLOGIYASINING ASOSIY XUSUSIYATLARI
Автор: Olimjonova, Ziynat Bobomurod qizi
ABDULLA AVLONIY ASARLARINING LINGVOPOETIKASI XUSUSIDA
Автор: Muxamatova, Dilbar Xayot qizi; Dosanov, N.X.
HINDISTONDA INGLIZ MUSTAMLAKACHILIK TIZIMINING YEMIRILISHI, DEMOKRATIK TAMOYILLARNING QAROR TOPISHI
Автор: Rustamaliyev, Mirjalol Hayrullo o‘g‘li
ABU MANSUR AL-MOTURIDIYNING BILISH FALSAFASIDA SHAXS MA’NAVIYATINI YUKSALTIRISH MASALALARI
Автор: Xursanov, Chingiz Lapas o‘g‘li
БЎЛАЖАК МУТАХАССИСЛАРНИНГ ИҚТИСОДИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЗАРУРАТИ ВА МАЗМУНИ
Автор: Қурбонов, Баҳодир Эргашевич
MILLIY IQTISODIYOTNI DIVERSIFIKASIYALASH SIYOSATINING USTUVOR YO‘NALISHLARI
Автор: To‘xtaxo‘jayev, Ma’rifxon Abdurashid O‘g‘li
RESEARCH ON BIOTECHNOLOGICAL PRODUCTION OF CITRIC ACID FROM KHOREZM RED POMEGRANATE JUICE
Автор: Baltaeva, Inobat Komiljon kizi; Achilova, Sanobar Sabirovna; Arislonboeva, Bonu Gayrat kizi
THE ROLE OF HOMESTEAD LANDS IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE
Автор: Kamolov, Jahongir Ilkhomovich;
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Автор: Хайдаров, Азамжон Асқарович
ПОЛИКРИСТАЛЛ СТРУКТУРАЛИ МАТЕРИАЛЛАРДА ЧЕГАРА СОҲАЛАРИНИНГ ЭЛЕКТРОНЛАРНИНГ КЎЧИРИЛИШИГА ТАЪСИРИ
Автор: Зайнолобидинова, С.М.; Тўйчиева, М.К.
НЕРАЗМЫВАЮЩИЕ СКОРОСТИ ЗЕМЛЯНЫХ КАНАЛОВ В СВЯЗНЫХ ГРУНТАХ
Автор: Эшев, С.С.; Нестерева, И.М.; Хазратов, А.Н.; Бобомуродов, Ф.Ф.;Маматов, Н.З.
COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS FOR MEASURING BURNUP OF SPENT FUEL ASSEMBLIES BETI
Автор: Ruziyeva, M.A.; Najmiddinov, M.M.; Sobirov, K.S.
BIRINCHI TARTIBLI DIFFERENSIAL TENGLAMA YORDAMIDA ELEKTROTEXNIKAGA OID MASALALARNI YECHISH
Автор: Abdurasulov, Xalil; Xolov, Komil Normamatovich; Qarshiyev, Bekzod Boyxonovich
CHIZMA GEOMETRIYADA MASALALAR YECHISHNI O‘QITISH JARAYONIDA TALABALARNING FAZOVIY TASAVVURINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI
Автор: Valiyev, A’zamjon Ne’matovich; Joʻrayeva, Mohigul Uygʻun qizi
KOʻP QAVATLI BINOLARNING YONGʻIN XAVFSIZLIGI BOʻYICHA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISH BOʻYICHA TAVSIYALAR ISHLAB CHIQISH
Автор: Tadjiboyev, Bunyodbek Qosimjon o‘g‘li; Xojiyev, Abduraxim Abduraxmonovich
АТРОФ ТАБИИЙ МУҲИТНИНГ БАРҚАРОРЛИГИ АҲОЛИ САЛОМАТЛИГИ ВА МИЛЛАТ ГЕНОФОНДИНИНГ МУҲИМ КАФОЛАТИ
Автор: Абдуҳалимов, Шуҳрат
ARTISHOK EKSTRAKTIDAN NANOZARRACHALARNI OLISH XOSSALARI
Автор: Toʻrayev, Dostonjon Erkin oʻgʻli; Inog‘omov, S.Y.
ЎСМИР КИЗЛАРДА ЮВЕНИЛ КОН КЕТИШИНИНГ МИКРОЭЛЕМЕНТ ПРЕПАРАТЛАР БИЛАН ДАВОЛАШДА КУЗАТИЛАДИГАН ИЖОБИЙ НАТИЖАЛАР САМАРАДОРЛИГИ
Автор: Тохиров, Ж.Я.; Мавлонова, Г.Ш.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Автор: Бахриддинов, Нуриддин Садриддинович; Мамадалиев, Шухрат Машраббаевич; Ёқубжанова, Ёқутхон
ҚИЗИЛТЕПА ҲУДУДИДА САҚЛАНИБ ҚОЛГАН “КАМПИР ДЕВОЛ ” ҲАҚИДА
Автор: Ҳожиев, М.; Нурмуҳаммадиев, А.; Ҳошимова, М.
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАК ФОРМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ДЕБЮРОКРАТИЗАЦИИ
Автор: Шарофхужаев, Саидкамол Саидахрорхужа Угли
НИКОҲДАН АЖРАЛИШ ТЎҒРИСИДАГИ НИЗОЛАРНИ КЎРИШДА МЕДИАЦИЯНИ ҚЎЛЛАШ
Автор: Тожиева, Муборакхон Анвар Қизи
МОВАРОУННАҲР ВА ХУРОСОН ТАЗКИРАЧИЛИК МАКТАБИ ШАКЛЛАНИШИ
Автор: Қурбонов, Бобур
К ПРОБЛЕМЕ СТАТУСА НАРЕЧИЯ В ЯЗЫКЕ ПУШТУ
Автор: Замалеева, Элеонора Ильсуровна
A BIOGRAPHY IS A SPECIALIZED FORM OF HISTORY AND BASIC TYPES OF BIOGRAPHIES
Автор: Habibova, Manzila Nuriddinovna
METHODS OF TEACHING STUDENTS IN TRANSLATION IN THE SPHERE OF PROFESSIONAL COMMUNICATION
Автор: Rajabaliyeva, Nodirakhon Abduvosit kizi
MULOQOT JARAYONIDA GENDEROLOGIK XUSUSIYATLARINING AKS ETISHI
Автор: Yusupova, Gulxumor; Sobirova, Shohsanam
ОБРАЗЫ «ТУРГЕНЕВСКИХ ДЕВУШЕК» В ОСВОЕНИИ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ
Автор: Чжен, Е.В.; Худоярова, М.; Юлдашева, С.
ПРОФЕССИОНАЛ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ РАҲБАР ВА ПЕДAГОГ КAДРЛAРИ МAЛAКAСИНИ ОШИРИШ ТИЗИМИНИНГИННОВАЦИОН ВА ТAШКИЛИЙ-ДИДAКТИК ТАМОЙИЛЛАРИ
Автор: Каримов, Комилжон Абдураҳимович
AHOLI TURAR JOYLARIDA OMMAVIY SPORT TADBIRLARINI TASHKIL ETISHNING DOLZARB MUAMMOLARI
Автор: Yarashov, K.D.; Yadgarov, D.B.
ELEKTRON TIJORAT BOZORIDA RAQOBATGA ZID AMALIYOTLAR
Автор: Eshonqulov, Asadulla Akram o‘g‘li
ХИЗМАТЛАР СОҲАСИДА МАРКЕТИНГ КОММУНИКАЦИЯСИНИНГ МОҲИЯТИ ВА УНДАН ФОЙДАЛАНИШ
Автор: Бегленов, Н.Д.; Ерниязова, Севара Сабит Қизи
MEDIATSIYA TURLARIDA MEDIATSIYA TARAFLARI, MEDIATOR VA ADVOKAT HUQUQ VA MAJBURIYATLARINING O‘ZGARISHI
Автор: Matkarimov, Qudrat Qalandarovich; Djalilov, Javohir Tulkinovich
СИМУЛЯТОР ДАСТУРЛАРИДАН ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ФОЙДАЛАНИШ
Автор: Жураев, Абурайхон Холиқулович; Тожибоев, Суҳробхон Жаъфар Ўғли
O’ZBEKISTON SHAROITIDA SHAMOL ENERGIYASIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI
Автор: Zaripov ,Musliddin Bahodir oʻgʻli; Erkinov, Samandar Toʻlqin oʻgʻli
MECHANISM OF MODIFICATION OF POLYMER WASTE
Автор: Elmurodov ,Sirojiddin Alpomish ugli; Lutfullayev, Sadulla Shukurovich; Nazarov, Feruz Farkhodovich
KOMPLEKS TARKIBINI IZOMOLYAR SERIYALAR METODI YORDAMIDA ANIQLASH
Автор: Ubaydullayeva, Saidaxon Bahromjon qizi;
EFFECT OF FILLERS ON POLYMERS
Автор: Mamashayev, Ikhtiyor Abdikodir ugli; Lutfullayev, Sadulla Shukurovich; Nazarov, Feruz Farkhodovich
COMPLEX USE OF SECONDARY POLYMER WASTE
Автор: Azizkulov, Ravshanbek Jobir ugli; Lutfullayev, Sadulla Shukurovich; Nazarov, Feruz Farkhodovich
INVESTIGATION OF KINETICS OF METHYLCHLORIDE PYROLYSIS PROCESS
Автор: Akhmedova, Fazilat Ulashevna
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕРДЕЧНО-ПОЧЕЧНОГО КОНТИНУУМА В РАЗВИТИИ НЕФРОПАТИИ
Автор: Гиёсова, Нигора
КВАДРАТИЧНЫХ СТОХАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ НА ДВУХМЕРНОМ СИМПЛЕКСЕ
Автор: Мейлиев, Х.Ж.; Рахмонов, Б.А.; Суюнов, Ж.М.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ ЦЕННЫХ КОМПОНЕНТОВ ИЗ КЛИНКЕРА ЦИНКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Автор: Кенжаева, С.А.; Тошкодирова, Р.Э.
RUX KEKLARINI QAYTA ISHLASH USULLARINING QIYOSIY TAHLILI
Автор: Abdurahmonov, S.; Turapova, M.; Toshqodirova, R.; Ro‘ziqulov, Q.
DESCRIPTION OF GRAPE VARIETIES GROWN IN UZBEKISTAN
Автор: Yuldashev, Rakhimjon Tojidinovich; Iminov, Ibrokhim Abduragimovich
MAHALLIY CHIQINDILAR BILAN DISPERSIV MUHITLANGAN GIPS TOSHINING MUSTAHKAMLIGI TA’SIRINI O‘RGANISH
Автор: Abidova, Mamuraxon Alisherovna
CHIZMA GEOMETRIYA VA MUHANDISLIK GRAFIKASI FANIDAN TALABALARNING AUDITORIYADAN TASHQARIDAGI MUSTAQIL FAOLIYATINI TASHKIL QILISH VA BOSHQARISH TEXNOLOGIYASI
Автор: Xalimov, Moxir Karimovich; Shokirova, Shahodat Olim qizi
ҚОНУНЧИЛИК ҲУЖЖАТЛАРИНИ ДАВЛАТ ҲИСОБИГА ОЛИШ
Автор: Эргашева, Гўзалхон Саидаминовна
YANGI O‘ZBEKISTONDA TA’LIM SOHASIDA FAOLIYAT OLIB BORGAN IJODIY ZIYOLILARNING JAMIYAT HAYOTIDAGI ROLI
Автор: Boqiyev, Bahrom O‘ktamovich
ҚАДИМГИ ХОРАЗМДА ҲАЙКАЛТАРОШЛИК САНЪАТИ
Автор: Қурбанов, Музаффар Атаханович
ANALYSIS OF THE FOLKLORE TEXTUAL STRUCTURE OF RUSSIAN FAIRY TALES
Автор: Shakhodjaeva, Gulnoza
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В ЦИФРОВИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Автор: Абдуназарова, Чарос Абдукарим Кизи
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
Автор: Бойтураев, Дилшод Маматкарим Угли
K.A. IKRAMOVNING “XIVA ASIRI” ROMANIDA TARIXIYLIK TALQINI
Автор: Qudbiyeva, Nafisaxon Asadillo qizi; Qo‘ldasheva, Muxnoraxon Madaminjon qizi
THE DOCTRINE OF FRUSTRATION IN ENGLISH CONTRACT LAW AND COMPARATIVE ANALYSIS WITH THE CONTRACT LAW OF UZBEKISTAN
Автор: Akhtamova, Yulduz; Niyozov, Khushnudbek
AHOLI TURMUSH DARAJASI KO’RSATKICHLARI: DAROMADLAR VA XARAJATLARNING STATISTIK TAHLILI
Автор: Sirojiddinov, Kamoliddin Ikromiddinovich; Zaidov, Islom Ibragimjonovich
JINOYAT SUDLАRINING YUQORI INSTАNTSIYASIDА АDVOKАT ISHTIROKI OʼRNI VА АHАMIYATI
Автор: Raximova, Мohinur Murodovna
RUSSIAN POSTMODERNIZM OF THE XX CENTURY
Автор: Mamatisakov, Khurshidbek Mamirjanovich; Rustamova, Mohira Husniddin Kizi
INTERMEDIALITY AND EKPHRASIS IN MODERN LITERARY STUDIES
Автор: Nuridinov, Z.S.
THE MOTIVES OF EASTERN MYSTICISM IN THE WORKS OF RUSSIAN WRITERS OF THE XIX CENTURY
Автор: Gizdulin, E.
JAMIYAT HAYOTIDA TADBIRKORLIKNI O’RNI
Автор: Xabibillayev, Baxodir Asatilla o’g’li
KOMPOZITSIYADA IJODIY JARAYON HAMDA KOMPOZITSIYA VOSITALARI VA ME’ZONLARI
Автор: Talipov Nig‘matjon Nozimovich
МУСИҚА ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ТАЙЁРЛАШДА ПЕДАГОГИК БИЛИМ ВА МАЛАКАЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ
Автор: Ходжакулов Б.Х.
EHTIMOLNING KLASSIK TA‘RIFINI BA’ZI MASALALARGA TADBIQI
Автор: Axmedov, Qurbonboy Yuldashbayevich; Fayzullayev, Shahzod Shuxrat o‘g‘li; To‘raxonov, Islombek Farhodovich.
ИССЛЕДОВАНИЕ БОКОВОГО СХОДА РЕМНЯ В ПЛОСКОРЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧАХ И ТРАНСПОРТИРУЮЩИХ МЕХАНИЗМАХ
Автор: Мирзаханов, Юнус Умарович; Сиддиков, Мухиддин Зайниддин ўғли; Уришев, Дониёр Исақжон ўғли
INTERNET-MARKETING STRATEGIYASI VA RIVOJLANISH METODLARI
Автор: Raximbayev, Musobek Komiljon oʻgʻli; Vafoyev, Asadbek Normurot o’g’li;
ҚАЛМОҚИР КОНИ МИС- МОЛИБДЕНЛИ РУДАЛАРИНИНГ БОЙИТИЛУВЧАНЛИГИНИ ЎРГАНИШ
Автор: Умарова, Иноят Каримовна; Махмарежабов, Дилмурод Бахтиярович; Эркабоев, Жасурбек Бурхон ўғли; Асқарова, Нилуфар Мусурманович.
SAMARQAND VILOYATI JOMBOY TUMANI HUDUDIDA VENGRIYA SAZAN(CYPRINIUS CARPIO)NINING INDIVIDUAL RIVOJLANISHINI O‘RGANISH
Автор: Urazova, R.S; Haqnazarova, M.I.
QISHLОQ XО‘JАLIGI YЕRLАRINING HОLАTINI YАXSHILАSHDА DОIMIY NАZОRАTNING АHАMIYАTI
Автор: Hаydаrоvа, Nаrgizа Оlimbоyеvnа
THE VIVID SPECULATION OF THE TECHNOLOGICALLY ADVANCED ERA IN THE “I ROBOT” OF ISACC ASIMOV
Автор: Bebutova, Feruza Urazovna; Bebutova, Nargiza Urazovna
«ВСЕЧЕЛОВЕЧНОСТЬ» И «ВСЕОТЗЫВЧИВОСТЬ» ПО ДОСТОЕВСКОМУ
Автор: Чжен, Е.В.; Султанова, Д.
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ. СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.
Автор: Саттарова, Фируза Улугбековна; Зиятов, Диёрбек Рустамжон Угли
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП
Автор: Закиров, М.Н.
ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИ: ЯПОНИЯ И УЗБЕКИСТАН
Автор: Равшанова, Махфурат Мурод Кизи
GENERAL OVERVIEW OF ASSESSMENT TYPES
Автор: Ismankulova, Nigora Tulkin Kizi
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛУШАНИЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Автор: Гофуров, Бобур Аскаржон Угли
ISHCHI KUCHIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY-MOLIYAVIY DASTAKLARI
Автор: Kudbiev, Davlatbay; Tashрulatov, Aybek Umarovich
MAHSULOT BOZORINI KENGAYTIRISH KORXONANING FOYDASINI OSHIRISH MUHIM OMILI
Автор: Yakubov, Valijon Ganiyevich
В. ИРВИНГ ИЖОДИДА “АЛ-ҲАМРО” РОМАНИДАГИ АРАБЧА СЎЗЛАРИНИНГ АСОСИЙ ТУРЛАРИ ВА ТАРЖИМАШУНОСЛИК МУАММОЛАРИ
Автор: Расулова, Сохиба Улуғбековна
FRANSUZCHA ZOOKOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKMALARNING TARJIMA XUSUSIYATLARI
Автор: A’zamova, Gulnoza Abduxoliq qizi
ASHTARXONIY HUKMDOR SUBHONQULIXONNING ILMIY-IJODIY FAOLIYATI
Автор: Nasrullayev, Karimjon Sobirjon o‘g‘li
ЖАНУБИЙ ЎЗБЕКИСТОН ТОПОНИМИЯСИДАГИ АЙРИМ АРХАИК ЛУҒАВИЙ ЭЛЕМЕНТЛАР
Автор: Бегимов, Одил Тўхтамишович
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ ИНСТИТУТОВ
Автор: Юсупалиев, Даврон Дилшод угли
APPLICATION OF ECONOMIC RESTRICTIONS (SANCTIONS) IN INTERNATIONAL LAW: PRACTICAL AND THEORETICAL ASPECTS
Автор: Tursunov, Mukhammadjon Otabek ugli
O‘TKIR HOSHIMOVNING “DUNYONING ISHLARI” ASARINING BADIIY-FALSAFIY XUSUSIYATLARI HAMDA “ILTIJO” HIKOYASI HAQIDA
Автор: Hakimov, Bobur Yangiboy o‘g‘li; Abdullayeva, Ozoda Odiljon qizi
MALAKALI FUTBOLCHILARNING JAMOADAGI HIMOYA BA HUJUM HARAKATLARIDAGI VAZIFALARI
Автор: Choriyev, D.I.
MUSOBAQA FAOLIYATI TUZILISHINI HISOBGA OLGAN HOLDA YOSH FUTBOLCHILARNING TEXNIK TAYYORGARLIGINI BAHOLASH
Автор: Choriyev, D.I.
ИЗУЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В СПОРТИВНЫХ ИГРАХ И ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ
Автор: Андриевская, Ольга Витальевна; Бадаев, Ришад Рашидович
КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИНГ ХАЛҚАРО МАЙДОНДА ТУТГАН ЎРНИ
Автор: Беков, Дилшод Ҳайтбоевич
TOKSIK GEPATIT TURLARI VA AHOLI ORASIDA UCHRASH HOLATI
Автор: Toshtemirov, Javohir
ANORNI ZARARKUNANDALARDAN HIMOYALASH
Автор: Tolibjonov, Oxunjon Odiljon o’g’li
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ГЛУБОКИХ КАРЬЕРОВ
Автор: Мельникова, Татьяна Евгеньевна
МАРКАЗИЙ ОСИЁ МАМЛАКАТЛАРИДА ЧИҚИНДИ ОБЪЕКТЛАРИНИ БОШҚАРИШНИНГ БУГУНГИ ҲОЛАТИ
Автор: Худойбердиев, Феруз Шамшодович; Бобожонов, Саид Ўткирович; Мухамадов, Қамориддин Мухтор Ўғли
ПЕДАГОГ КАДРЛАР МАЛАКАСИНИ ОШИРИШГА ДЕМОКРАТИК ВА ЛИБЕРАЛЛАШГАН ЁНДОШУВ
Автор: Акмалов, Акрам
TA’LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO BAHOLASH TIZIMI -PISA TIZIMIDAN FOYDALANISH
Автор: Sobirova, Shaxnoza Abdumutalovna
BOSHLANG‘ICH SINFLARDA DIDAKTIK O‘YINLARDAN FOYDALANISH ORQALI OʻQUVCHILARNI BILIMINI OSHIRISH USULLARI
Автор: Yunusova, Nargisa Nosirxonovna
ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ТОМОНИДАН СОДИР ЭТИЛГАН ЖИНОЯТЛАРНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШДА АМАЛГА ОШИРИЛАДИГАН ТЕРГОВ ҲАРАКАТЛАРИ ВА ТАКТИК УСУЛЛАРИ
Автор: Самандаров, Шохрухмирзо Мирзахмат Ўғли
THE APPROACHES TO DEFINE «BIG DATA» AND REGULATION OF «BIG DATA» ON THE EXAMPLE OF LEGISLATION OF UK
Автор: Ergashev, Shohruh
ФОРС-МАЖОР: ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
Автор: Тойчиев, Рахимжон
LEGAL CONSEQUENCES OF NON-AUTHENTICITY OF TRANSACTIONS
Автор: Usmonova, Muniskhon
НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАР ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ: МИЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА
Автор: Гулямов, С.; Аҳрорқулов, А.
XALQARO TIJORAT ARBITRAJI BO’YICHA SINGAPUR KONVENSIYASI VA MILLIY SUDLARNING O‘ZARO MUNOSABATI
Автор: Norboyev, Baxtiyor G‘afforovich
O‘QUVCHILARNING BILISH FAOLIYATINI OSHIRISHDA BIOLOGIK MASALA VA MASHQLARNING O‘RNI
Автор: Ganiyeva, Gauxar Bazarbayevna
ШАҲАРЛАРДА АВТОТРАНСПОРТ ВОСИТАЛАРИНИ ТУРАРГОҲИ МУАММОЛАРИ
Автор: Байджанов, Ибадулла Самандарович; Рашидов, Сулаймон Рашид Ўғли
ҲУНAРМAНДЧИЛИК МAРКAЗЛAРИ (Ҳунармандчиликдаги ташкилий ишлар)
Автор: Aтамуратов, Aдилбек Aтабаевич; Нуржонов, Улуғбек Илхомович
MAKTABLARDA MATEMATIKA FANINI O‘QITISHNING DOLZARB MASALALARI
Автор: Normatov, Adham Abdullayevich; Tolipov, Rustam Mamasoliyevich; Musayeva, Shohistaxon Habibulla qizi
O’QITISHDA TA’LIMIY METODLARNI MUVOFIQLASHTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI
Автор: Soat, Oybek Erkin o‘g‘li
O’ZBEK ADABIYOTIDA DRAMATURGIYA
Автор: Ulug’ova, Nozima Baxtiyorovna
ANALYSIS OF LEXEMES FROM PERSIAN AFFIXES IN HINDI
Автор: Ismatullaeva, Mutabar Khushvakt kizi
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В УЗБЕКИСТАНЕ, ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
Автор: Файзуллаева, Б. У.
XORIJIY TILDAGI FRAZEOLOGIK IBORALARNI QIYOSIY O’RGANISHNING AYRIM XUSUSIYATLARI
Автор: Davlayev, Abdug’affar; Xudoyqulov, Behzod
FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING TARJIMADA BERILISHI MASALALARI
Автор: Tursunov, Ulug’bek; Boymatov, Firdavs
ФОРС ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ АСАРЛАРДА АЁЛ ГЎЗАЛЛИГИ КОНЦЕПТИ
Автор: Ҳабибова, М.; Ходиева, Н.; Аҳмедова, Д.
INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDAGI O‘XSHATISH ETALONLARI VA ULARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI
Автор: Sodiqova, S.T.
THE THEME OF EMIGRATION IN VLADIMIR NABOKOV'S NOVELS
Автор: Amanova, Zarina Samadovna
LINGUISTIC APPROACHES OF STYLISTIC TOOLS IN IMPROVING THE COMMUNICATIVE SKILL IN THE CLASSROOM
Автор: Mustafaeva, Sojida Ulashevna
LINGUOCULTURAL STUDY OF VOCABULARY DESCRIBING PROFESSIONAL TERMS IN THE ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES
Автор: Imomov, Elyor Abdikarimovich
TURKIYALIK XATTOT HOFIZ USMON
Автор: Qodirov, Avazbek Sobitxon og‘li
НУТҚ АКТИ НАЗАРИЯСИДА ХУШМУОМАЛАЛИЛИК ТУШУНЧАСИНИ ЎРГАНИШНИНГ ЁНДАШУВЛАРИ ВА МОДЕЛЛАРИ
Автор: Ҳафизов, Аброр Алишер Ўғли
УРБАНИЗАЦИЯ ЖАРАЁНИНИНГ ДЕМОГРАФИК ВА СОЦИО-МАДАНИЙ ЖИҲАТЛАРИ
Автор: Қурбоналиева, Ҳулкар
ZAMONAVIY TALABALAR KAMPUSLARINING EKOLOGIK XAVFSIZLIGI VA ENERGIYA SAMARADORLIGI
Автор: Setmamatov, Maqsud Bekturdiyevich; Abdullayev, Rahimberdi Qadam o’g’li
14-16 YOSHLI BO‘LGAN SPORTCHILARNING CHIDAMLILIK SIFATINI OSHIRISH, ULARNI NAZORAT QILISH VA BAHOLASH
Автор: Arabjonov, Shokirjon Shavkatovich; Xamidjonov, Muhammadbobir Ulug‘bek o‘g‘li; Muxtorova, Xusnida Abdug‘porovna
BIOURBANIZM – TABIAT VA SHAHARSOZLIK
Автор: Baydjanov, A.Q.; Polvanov, B.A.
IKKINCHI TАRTIBLI CHIZIQLАRNI АVVАLDАN BERILGАN PАRАMETRLАR АSOSIDА YASАSH ORQАLI TАLАBАLАRNING KONSTRUKTORLIK QOBILIYATINI RIVOJLАNTIRISH
Автор: Adilov, Pulat Adilovich
PROYEKTIV MOSLIKLARNI YASASH USULLARI
Автор: Adilov, Shodiyor Turdimovich
КОМПЬЮТЕР ИМКОНИЯТЛАРИДАН ФОЙДАДЛАНИБ АКСОНОМЕТРИК ПРОЕКЦИЯЛАРИНИ ЎҚИТИШДА ТАЛАБАЛАРНИ КРЕАТИВЛИГИНИ ОШИРИШ (AutoCAD дастури мисолида)
Автор: Маликов, Козим Гафурович
JAVA DASTURLASH MUHITIDA SHART OPERATORLARI (IF, SWITCH CASE)
Автор: Madaminov, U.A.; Ataboev, O.K.; Kodirov, D.R.; Jumaniyazov, M.N.
SPORT TURIZMI JARAYONIDA O’QUVCHILARDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK MEXANIZMLARI
Автор: Azizov, M.A.
QADIMGI YAPONIYADAGI MADANIY VA SIYOSIY JARAYONLAR. KOFUN DAVRI
Автор: Radjabov, D.; Jo’ramurodov, D.
TURON PLITASINING RIVOJLANISH TARIXI VA NEFTGAZLILIGI
Автор: Axmedov, Xolxo’ja Raxmatullayevich; Dononov, Jasur Ural o’g’li; Shamsidinova, Gulzoda Ural qizi
MDH DAVLATLARINING HAMKORLIK MUNOSABATLARI
Автор: Po’latov, Sarvarxon Baxtiyorxon o’g’li
UMUMTA’LIM MUASSALARIDA HFX MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH
Автор: Ro‘ziyev, Akmal Nosirdjonovich; To’ymurodov, Jur’at Djurayevich
MEANS OF EXPRESSINGPRINCIPLES OF POLITENESS
Автор: Nabijonova, Gulnoza
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ПОЛУЧЕНИЕ МАГНЕЗИАЛЬНЫХ ВЯЖУЩИХ ИЗ ДОЛОМИТОВ ШОРСУ
Автор: Кодирова, Д.Т.; Омонова, М.С.; Тожимаматова, М.Ё.; Убайдуллаева, С. Б.
PEAR SUCKING PEST DAMAGE AND METHODS OF COMBATING IT
Автор: Rakhimov, Mansurbek Mavlonjonovich
ШАФТОЛИ ЕТИШТИРИШ ВА САҚЛАШ ТЕХНОЛОГИЯСИ
Автор: Хатамова, Ҳамидахон Комилжоновна; Инобиддинов, Шукрулло Махмуджон Ўғли; Болтабоева, Гулрух Равшанбек Қизи
TYPES OF NATURAL VINEGAR
Автор: Yusupov, Oybek Bahodirjonovich
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA QISHLOQ XO’JALIGINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH YO’NALISHLARI
Автор: Shoxo’jaeva, Z.S.; Muxammadieva, Y.Y.