ORIENS ilmiy jurnalining tahrir hay'ati
RAZZOQOV TO’RA XOLMURODOVICH TEXNIKA FANLARI (O‘zbekiston-Qarshi) - texnika fanlari nomzodi, Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish va servis kafedrasi dotsenti
ABDIRAXMONOV ABDIMUMIN PEDAGOGIKA FANLARI (O‘zbekiston-Qarshi) - Pedagogika fanlari nomzodi, Qarshi davlat universitetining algebra va geometriya kafedrasi katta o'qituvchisi
YUNUSOVA GULANDOM SAMIYEVNA FALSAFA FANLARI (O‘zbekiston-Buxoro) – falsafa fanlari doktori, Buxoro muhandislik-texnologiya instituti “O‘zbek tili va adabiyoti” kafedrasi mudiri r
TURDIBOYEV BOZOR XUDOYBERDIYEVICH FALSAFA FANLARI (O‘zbekiston- Termiz) –falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), Termiz davlat universiteti Falsafa kafedrasi katta o‘qituvchisi
KADIROV MUKHAMMADJON BOSH MUHARRIR Falsafa fanlar nomzodi, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, Sharq falsafasi va madaniyati kafedrasi dotsenti
SULAYMONOV JASUR BAHTIYOROVICH BOSH MUHARRIR O‘RINBOSARI Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, Sharq falsafasi va madaniyati kafedrasi katta o‘qituvchisi