13.06.2023
3017
ALISHER NAVOIY QIT’ALARI TAHLILI

Muallif: Nurulloyeva, Dilfuza Jasur qzi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiy qit’alarida insoniyat va uning olami, o’zligini tanish, insonlarga bo’lgan munosabatlari xatti-harakatlari haqida fikr-mulohazalar berilgan.

Kalit so'zlar: qit’a, qit’a namunalari, qit’a sarlavhasi, Alisher Navoiy qit’alarida umuminsoniy qadriyatlar, ayb qidirmaslik kabi.

Jurnaldagi sahifalar: 226 - 229

Yuklab olish