ORIENS ilmiy jurnalining tahrir hay'ati
BAZAROV ZOKIR MEHRIKULOVICH FILOLOGIYA FANLARI (O‘zbekiston-Toshkent) – filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), O’zbekiston davlat jahon tillari universteti Ta’lim sifatini nazorat qilish bo‘limi boshlig‘i.
Dr. BAXRONOVA DILRABO KELDIYOROVNA FILOLOGIYA FANLARI (O‘zbekiston-Toshkent) - Filologiya fanlari doktori(DSc), dotsent, O’zDJTU Ispan tili amaliy fanlar kafedrasi mudiri
NISHONOVA NODIRAXON RAYIMJONOVNA FALSAFA FANLARI (O‘zbekiston-Toshkent) - falsafa fanlari doktori, Toshkent Davlat texnika universiteti “Falsafa va milliy g’oya” kafedrasi mudiri
MAMATQULOV SHUHRAT TUROBOVICH FALSAFA FANLARI (O‘zbekiston-Toshkent) - Falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori(РhD), Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti Ijtimoiy gumanitar fanlar kafedrasi katta o'qituvchisi
ABDUXOLIKOVA NASIBA ALIJONOVNA FALSAFA FANLARI (O‘zbekiston-Namangan) – faylasuf, falsafa fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD), Namangan davlat chet tillar instituti “Sharq tillari, gumanitar fanlar va jismoniy tarbiya” kafedrasi o’qituvchisi.
MUSTAPOVA XILOLAXON ISLAMOVNA SIYOSATSHUNOSLIK FANLARI (O‘zbekiston-Toshkent) – siyosiy fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD), Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti sharq mamlakatlari siyosati va xalqaro munosabatlar kafedrasi katta o‘qituvchisi.